Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(208,212,340,361,377,563,605,725,906,1347,1406,1466,1515,1706,1682,461,564,2093,2137,2138,2142,2145)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về thượng đế

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

22 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan