TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đắm thuyền

Những người đánh cá đi trên một con thuyền. Bỗng trời nổi dông bão. Những người đánh cá sợ hãi. Họ gác cả chèo lại và bắt đầu cầu khấn Thượng đế để Thượng đế cứu giúp họ

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan