TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 3 phiếu
Đắm thuyền

Những người đánh cá đi trên một con thuyền. Bỗng trời nổi dông bão. Những người đánh cá sợ hãi. Họ gác cả chèo lại và bắt đầu cầu khấn Thượng đế để Thượng đế cứu giúp họ. Con thuyền bị trôi giạt trên sông mỗi lúc một xa bờ. Bấy giờ một bác đánh cá già mới bảo:

– Sao ta lại gác cả mái chèo thế nhỉ? Cứ việc cầu khẩn Thượng đế, nhưng cũng phải chèo vào bờ chứ!

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chú thợ may nhỏ thó can đảm (Tạo lúc: 12/03/2015)
  2. Nhất dạ trạch (Đầm một đêm) hay truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử (Tạo lúc: 17/05/2015)
  3. Nguồn gốc cây lúa hay thuyền thuyết lễ hội lúa mới của người Tày (Tạo lúc: 28/11/2015)
  4. Truyền thuyết thần Lân Đàm ở Thanh Trì (Tạo lúc: 16/04/2016)
  5. Thuyền thuyết về Nữ Oa (Tạo lúc: 10/09/2016)
  6. Sự tích đầm Mực (Tạo lúc: 16/05/2017)
  7. Sự tích đầm Dạ Trạch (Nhất Dạ Trạch) (Tạo lúc: 25/08/2017)
  8. Loki và đám con cháu (Tạo lúc: 31/08/2017)
  9. Vì sao đầm Đượng có 16 đường nước chảy (Tạo lúc: 17/09/2017)
  10. Đám sợi rối (Tạo lúc: 09/10/2017)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn