TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần chính khí Long Đỗ

Chính khí Long Đỗ là một trong bốn vị thần linh thiêng bảo vệ thành Thăng Long xưa và nay, thần còn được gọi là thần Bạch Mã và được thờ cũng tại đền Bạch Mã ở Hà Nội.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan