TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Các truyền thuyết về Vua Hùng

Hệ thống truyền thuyết về các vua Hùng gồm các truyện về việc vua Hùng dậy dân làm nghề, dậy dân mưu sinh và phòng trống thiên tai tự nhiên như: vua Hùng trồng kê ra lúa, vua Hùng dạy dân cấy lúa, ...

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan