TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiền vàng rơi như sao sa

Ngày xửa ngày xưa có một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống vất vưởng, không nơi nương thân không giường để ngủ, ngoài quần áo đang mặc trên người ra thì không còn có của cải gì nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan