TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích loại bướm

Ngày xưa, những chú bướm đêm không phải có mầu nâu thô mộc xấu xí mà chúng cũng như những loài bướm khác, có mắc rực rỡ và tuyệt đẹp, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan