TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông vua heo

Có một đứa trẻ mồ côi tên Heo, đến nhà một ông quan mà xin ở mướn. Hằng ngày, ông quan sai nó rửa chân cho ông. Ông dặn:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan