TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện tình của chiến binh lợn lòi Kamapua’a và nữ thần núi lửa Pele

Kamapua’a là một chiến binh dũng cảm với rất nhiều chiến công hiển hách trong thần thoại Hawaii. Chàng là một Kapua (một số cá thể sinh ra là người phàm nhưng có quyền năng thần thánh), với khả năng biến hình thành một con lợn lòi mạnh mẽ và đáng sợ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan