TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lỗi không phải tại thầy thuốc

Xưa có một anh chàng bỗng dưng đau nặng, cứu chữa khắp nơi, các loại thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Các thầy thuốc danh tiếng trong vùng đều bó tay, nên chàng ta thất vọng đau khổ lắm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan