TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lôi Công - Lôi Chấn Tử

Theo thần thoại Trung Hoa thì Lôi Công chính là Lôi Chấn Tử vốn là một trong những người con của Tây Bá Hầu Cơ Phát (sau này là Chu Vũ Vương). Lôi Chấn Tử từ trên trời rơi xuống, được Tây Bá Cơ Xương nhận là con nuôi "thứ 100".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan