TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cây bút thần của Mã Lương

Ngày xưa, có một đứa trẻ thông minh, tên là Mã Lương. Em rất thích vẽ, nhưng nghèo quá, chẳng mua nổi cây bút vẽ. Em côi cút, một mình kiếm củi, sống qua ngày.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan