TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Miếu thuồng luồng

Đời vua Trần Minh Tông, có Thái Thú họ Trịnh làm quan ở huyện Hồng Châu, vợ là Dương thị, nhân có lần về thăm nhà, đậu thuyền lại chơi bên cạnh một đền thờ Thần Thuồng luồng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan