TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lời khuyên giá năm trăm yên

Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ rất nghèo. Họ nghèo tới mức không có tiền nộp thuế. Người vợ là một người tốt bụng. Một hôm người chồng nói:
- Mình ạ, tôi sẽ lên thủ đô để kiếm việc làm.
Tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả tiền thuế, mình cứ ở nhà làm lụng cho tới khi tôi trở về.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan