TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mộng Uyên Ương Hồ Điệp hay thiên tình sử Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Thiên tình sử "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" và sau này còn gọi là "Mộng Uyên Ương Hồ Điệp" được lưu truyền trong dân gian Trung Hoa hơn 1460 năm, trở thành truyền thuyết của Trung Quốc gây ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới và được mệnh danh là "Romeo và Juliet của phương Đông" (mặc dù Romeo & Juliet có mặt sau nó hàng ngàn năm).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan