TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hai ông quan thanh liêm

Ông Mẫn Công làm quan tuần phủ ở Hà Nam.
Lúc đi ghe, ông bị cướp kêu lại, ào qua lục soát của cải. Bọn cướp không thấy vật gì quý giá cả. Chúng lục tới lưng, ông Mẫn Công đem một sợi đai vàng ra mà nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan