TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Công đức cúng dường Xá Lợi

Ngày xưa, trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Ca Diếp, lúc ngài đã nhập niết bàn, các Phật tử quyết định kiến tạo một bảo pháp bằng vàng thật vĩ đại, chiều cao một do tuần, để tôn thờ Xá Lợi của Ngài.

Tu khẩu để nhận phúc báo

Tu khẩu đề đạt cao cảnh giới của người tu luyện. Người xưa có câu: "Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành". Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, thật khó lòng thu hồi về được nữa… Sống ở trên đời, "tu cái miệng" là một điều đặc biệt quan trọng

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan