TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hiền Vương giết người đẹp

Hiền Vương là vị chúa Nguyễn lỗi lạc nhất, ngài trị vì từ năm 1648 đến 1687. Dưới thời ngài trị vì, miền Nam trải qua giai đoạn cực thịnh

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan