TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giúp gà lôi trả thù khỉ

Ngày xưa, khỉ và gà lôi rủ nhau cùng trồng lúa để lấy gạo ăn. Một hôm, phải sửa lại bờ ruộng, gà lôi bảo khỉ:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan