TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Parvati - nữ thần mang nguồn năng lượng sống

Parvati là một nữ thần Hindu Giáo. Parvati, có nhiều tên gọi khác như Adi Parashakti, Devi, Shakti, Bhavani, Durga, Amba và nhiều tên khác, là nữ thần mang nguồn năng lượng sống, con gái của thần tuyết Himavat và là người vợ thứ 2 của thần Shiva

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan