TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Món đặc sản Valhalla, thịt lợn Saehrimnir

Saehrimnir là một con quái vật lợn đặt biệt, có hình thù gần giống lợn lòi, được nuôi ở Valhalla để giết thịt thiết đãi các Einherjar.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan