TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bảo thực thần Ukemochi Mochi no Kami

Nữ thần Uke Mochi (hay Ukemochi no Kami, Nữ thần sở hữu lương thực, bảo thực thần) là vị thần lương thực trong giáo Shinto của Nhật Bản.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan