Notice: Undefined index: order_click in /var/www/html/truyenxuatichcu/modules/tags/TagscloudModel.php on line 54
Truyện hay về lưỡng quốc trạng nguyên

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trạng Ếch

Ngày xưa có ông quan lấy một nàng hầu (người thứ 3 sau vợ lẽ) rất đẹp. Nhưng người vợ cả lại có tính hay ghen, ông quan phải đưa tiền bạc cho người nàng hầu về đi lấy chồng khác.

1 mục
Loading...

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan

Loading...

Loading...

Truyện Xưa Tích Cũ

Cổ tích Việt Nam

Liên kết

Lịch vạn niên

Copyright © 2012 TruyệnXưaTíchCũ.cOm