TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan