Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(464,465,466,473,477,478,546,550,551,556,586,588,591,592,598,597,606,631,633,655,634,636,637,639,640,641,642,675,674,645,677,650,651,652,726,727,731,733,739,743,737,745,750,751,755,761,768,769,772,773,776,777,778,780,781,783,785,786,789,790,791,792,793,794,795,796,799,803,804,805,810,812,815,818,832,730,635,648,1541,587,644,294,138,201,539,747,638,552,605,742,758,814,604,643,779,797)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về truyện cổ tích

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

96 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan