TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan