Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(282,291,296,297,769,1315,196,561,1680,316,1836,1782,2010,1868,1932,2223,2240)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về hiếu thảo

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

17 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan