TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Công đức trì giới

Xưa ở nước Xá Vệ, có một huyện nhân dân đều quy Tam bảo, phụng trì năm giới và thực hành mười thiện nghiệp của Đức Phật dạy. Khắp huyện không bao giờ sát sanh, người uống rượu nấu rượu cũng không có.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan