TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hoàng tử Hiếu Thảo

Xưa có vị hoàng tử tên là Nhẫn Nhục, tướng mạo khôi ngô, trí rất thông minh, lòng rất nhân đức. Ngài đem lòng thương xót hết cả mọi người, nên rất được mọi người thương mến.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan