TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người con chí hiếu

Ông Nguyễn Cốc, người ở làng Thanh Mễ, ăn ở với cha mẹ thật chí hiếu, chỉ hiềm cha mẹ ông không được hiền lương nhân đức, trong làng đều cho rằng "cha mẹ rắn mà đẻ con Phật" để trỏ cảnh cha mẹ ông và ông.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan