Truyện Xưa Tích Cũ

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích con Thạch Sùng

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người nghèo khó tên là Thạch Sùng. Họ sống chui rúc trong một túp lều gần chợ, xin ăn qua ngày. Cuộc sống thật là vất vả.

1 mục
Loading...