TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bảy người xứ Schwaben

Ngày xửa ngày xưa có bảy người Schwaben sống chung với nhau. Người thứ nhất tên là Schulz, người thứ hai là Jackli, người thứ ba là Marli, người thứ tư là Jergli, người thứ năm là Michal, người thứ sáu là Hans, người thứ bảy là Veitli.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan