TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thầy cứu trò

Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có một anh học trò sống côi cút nhưng rất hiền lành. Khi nghe tin một tỉnh ở Đàng ngoài có ông thầy rất nổi tiếng vì có tài cao và học rộng, không chỉ "bách gia chư tử" mà còn tinh thông toàn bộ những môn như "nhâm, cầm, độn, toán".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan