TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết "Long Sinh Cửu Tử"

"Long sinh cửu tử" ý chỉ truyền thuyết về chín đứa con của Rồng. Theo truyền thuyết dân gian phương Đông, rồng có chín con với hình dáng và sở thích hoàn toàn khác nhau.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan