TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bầy thiêu thân

Tại một cái hồ, cạnh lầu son của một nàng công chúa đang tuổi cập kê, đêm ấy có một nàng Đom đóm lạc tới đậu trên đài hoa, ánh sáng nơi mình Đom đóm tỏa ra làm cho nàng công chúa kinh ngạc, mà cũng làm cho loài côn trùng bé nhỏ xung quanh hồ thảy đều trầm trồ:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan