TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bạch quỷ sứ Ba Tư, DIV-E SEPID ở Mazandara

Div-e Sepid là một con quỷ vương trong truyện Ba Tư, thủ lĩnh đám ác quỷ ở Mazandara. Nó có cơ thể cao lớn, da trắng muốt, sức khỏe phi thường lại có thể hô phong hoán vũ, gọi hồn tà ma (thuật chiêu hồn). Div-e Sepid.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan