TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tích cây mía và lễ chiêu hồn

Ngày xưa, có người bộ hành lạc lõng trên đường thiên lý đã nhiều ngày, nên đói khát đuối sức. Vừa may, người bộ hành đến một vườn mía trông trước nhìn sau chẳng thấy chủ vườn ở đó, mới bẻ mía ăn đỡ lòng, đoạn lấy một xâu tiền điếu buộc vào cây mía rồi ra đi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan