Incorrect key file for table '/tmp/#sql_1939_0.MYI'; try to repair it
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(271,312,357,404,869,871,905,1053,387,1933,75)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Incorrect key file for table '/tmp/#sql_1939_0.MYI'; try to repair it
1 : 
Truyện hay về chàng ngốc

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

11 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan