TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Viên ngọc ước và con quạ trả ơn

Ngày xưa có một thằng bé chăn trâu cho một nhà phú hộ kia.
Một hôm nó đánh trâu ra đồng ăn cỏ. Chẳng may trâu bị lạc mất. Người chủ độc ác bắt nó phải đền tiền. Nhưng nghèo như nó, đào đâu ra tiền mà trả.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan