TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chàng cóc

Ngày xưa, trong một bản vắng, có hai vợ chồng nọ đã sống qua nhiều mùa nương mà chưa có con nối dòng. Họ buồn rầu như cỏ tranh già ngày nắng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan