TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà chúa Ngọc

Bà Chúa Ngọc hay nữ thần Poh Nagar (hay Pô Ino Nogar), Thiên Y Ana Thánh mẫu, bà là người Chiêm Thành (người Chăm). Bà không giáng thế mà là một vị thần dựa trên truyền thuyết được nhân dân phụng thờ hàng trăm năm trước. Những cư dân Việt và Chăm thờ phụng bà đều hợp thức hóa sự tích về bà chúa theo một cách riêng để gần gũi với cuộc sống nhất.

Vân cát thần nữ hay bà chúa Liễu

Bà chúa Liễu hay Quỳnh Nương công chúa. Ở thôn An Hải, xã Vân Cát, huyện Thiên Bản, Sơn Nam Hạ (nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam Ninh) có vợ chồng ông Lê Thái Công rất hiền đức, hay làm điều lành. Ông bà đã có một con trai.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan