Truyện Xưa Tích Cũ

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ai mua hành tôi

Ngày xưa có ba anh em nhà nghèo nọ, nghèo đến nỗi không lo nổi cái áo quan cỗ tạp cho bố khi bố chết, phải bó bố vào cái chiếu để đem chôn.

1 mục
Loading...