TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Câu chuyện về những hòn bi

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé xuẩn ngốc kia có được một túi đầy những viên bi đẹp tuyệt vời. Lúc này xuẩn ngốc rất tự đắc về những viên bi đó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan