TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con lừa và người chủ

Một con lừa ngu ngốc đang được chủ dong đi trên đường ở triền núi, bỗng dưng nó nảy ra ý nghĩ ngu ngốc là phải chọn lấy con đường đi cho riêng mình và nó cho rằng nó đúng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan