TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nước ngọc nước ngà

Ngày xưa, ở một làng nọ có một người rất giàu. Trong nhà ông ta có rất nhiều người giúp việc. Vào đêm giao thừa năm kia, ông cho gọi một người giúp việc đến bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan