TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Êch và sư tử

Nghe thấy ếch kêu to, sư tử cho rằng đó là một con thú lớn mới gầm được như vậy. Sư tử đợi một lát thì thấy ếch từ đầm lầy nhảy ra.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan