TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hoa Khô

Chuyện này xảy ra cách nay đã lâu, lâu đến nỗi từ đó tới nay thế gian đã hoàn toàn thay đổi, không còn giống như xưa. Năm đó hạn hán vô cùng tai hại.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan