TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ngỗng có mồng trắng

Anh nọ dạo chơi ngoài vườn gặp một cái hang rắn. Mấy ngày đầu, anh thấy lúc rắn cái đang lột da trong hang thì rắn đực canh chừng và kiếm đồ ăn về cho vợ. Đến phiên con rắn đực lột da, rắn cái bỏ đi tình tự với con rắn khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan