TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người cha và bó tên

Có một người cha trước khi chết gọi ba người con trai đến bên giường, đưa cho họ một bó tên và bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan