TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 3/5 - 1 phiếu
Lọt sổ Diêm đình

Thuở xưa, gia đình họ Liêu luôn luôn bị chết yểu, không một ai được sống hơn tuổi Nhan Hồi (ba mươi mốt tuổi).

Trong khi ấy, ông Lữ Vọng sống đã ba trăm tuổi mà hằng ngày hãy còn khỏe mạnh, ngồi câu cá trên thạch bàn.

Cảm thấy sự bất công đó, sau khi chết, một người của gia đình họ Liêu bèn kháng cáo với Diêm chúa.

Diêm chúa rất đỗi ngạc nhiên, phán rằng:

- Lẽ trời đất rất công bình, không bao giờ để một ai sống lâu quá trăm năm. Nhà ngươi đặt điều nói dóc! Theo sổ bộ của Diêm đình, không có ai sống dai. Vậy thì nhà ngươi hãy đi mời Lữ Vọng về đây để rõ đầu đuôi công việc.

Rồi cho hai tên quỷ sứ đi theo người họ Liêu trở về dương thế. Anh họ Liêu lúng túng không biết làm thế nào để chứng chắc rằng ông Lữ Vọng sống ba trăm tuổi. Hỏi không khéo, ổng từ chối thì sao. Anh ta bèn đến gần ông Lữ Vọng mà thưa:

- Thưa ông, hồi cha tôi sanh tiền có nói rằng ở đây có một hòn đá ngũ sắc xung quanh rất nhiều cá tôm. Cha tôi chết đã lâu, đến đời tôi thì tìm không được. Thiên hạ nói riêng với tôi rằng cục đá đó trôi ngược về chỗ này, gần ông. Xin ông chỉ giùm.

Ông Lữ Vọng nổi cơn thịnh nộ, cãi lại:

- Chú điên rồi sao? Tôi sống ở đây, câu cá từ ba trăm năm nay mà không hề thấy cục đá ngũ sắc nào trôi ngược hết.

Người họ Liêu bèn nói với hai tên quỷ sứ: "Rõ ràng chưa! Ổng nói ổng sống từ ba trăm năm rồi đó!"

Dứt lời, Lữ Vọng bị quỷ sứ bắt chết. Bấy lâu sở dĩ ổng sống lâu như vậy là vì tên của ổng bị sơ sót, quên lãng trong bộ tử của Diêm đình.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Em bé bán diêm (Tạo lúc: 06/03/2015)
  4. Ba bà kéo sợi (Tạo lúc: 14/03/2015)
  5. Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - P1 (Tạo lúc: 10/02/2016)
  6. Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - P2 (Tạo lúc: 10/02/2016)
  7. Chuyện xử án như thần của quan đốc trấn Sơn Tây Hoàng Giáp Nguyễn Mại (Tạo lúc: 27/02/2016)
  8. Đại nguyên soái Liên Quang Cai (Tạo lúc: 04/03/2016)
  9. Sự tích con sói đền ơn (Tạo lúc: 11/04/2016)
  10. Sơn Công, Thủy Công và 18 vị tinh quân ở Đằng Xá (Tạo lúc: 22/04/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn